Velkommen til skønne Andalusien. Sol, strand og golf hele året rundt.
+34 607 54 13 16 | + 34 647 92 32 25 | [email protected]
  • English
  • Dansk

Salg af ejendom i Spanien

Når man skal sælge sin ejendom i Spanien, er det første man skal tage stilling til følgende:

– Hvad pris kan jeg forvente at få
– Hvem ønsker jeg at samarbejde med om salget
– Ønsker jeg et hurtigt salg, eller har jeg tid til at vente.
– Hvordan forbereder jeg min ejendom til salget
– Hvordan gør jeg det nemmest muligt for min mægler at få solgt min ejendom
– Hvordan kommer jeg videre i salgprocessen

Hvilken pris kan jeg forvente at få:
Her kan det være en god ting lige at minde sig selv om, hvad man selv betalte for sin ejendom (uden at medregne handelsomkostninger).
Dernæst kan det være en god ide at få lavet en vurdering af ejendommen. En professionel spansk valuar (Tasador) gør faktisk et udmærket stykke arbejde, og han er forpligtet til at følge en lang række retningslinier for valueringen, som er fastsat i den spanske lov på området.
Han skal vurdere ejendommen på flere forskellige måder, som f.eks., hvad er de seneste salgspriser i området for 6 tilsvarende ejendomme, hvad er genopførelsesudgiften for en tilsvarende ejendom idag med reduktion for alder og vedligeholdelses tilstand, er det en ejendom der i sin tid fik statsstøtte (for så er der max.priser for hvad man må tage for ejendommen.
Vi holder os her til private boligejendomme, idet der er andre vurderingsformer og regler for erhvervsejendomme, produktionsejendomme etc.
Den professionelle vurdering er iøvrigt et udmærket salgsværktøj, da det er den vurdering der bruges i forbindelse med låneansøgninger.
Vurderingen koster nogle få hundrede euro – og de er godt givet ud.
Med dette som udgangspunkt kan man få en god fornemmelse for hvad ens ejendom er værd p.t.

Hvem ønsker jeg at samarbejde med om salget:
Du kan vælge helt selv at forestå salget af din ejendom. eller du kan vælge at alliere dig med en eller flere mæglere du har tillid til.
Lad det være sagt med det samme: At sælge en ejendom i Spanien er en større opgave end man måske lige tror, så i almindelighed er det en god investering at alliere sig med en erfaren og velrennomeret mægler. Mæglerhonoraret varierer lidt fra mægler til mægler, men det mest almindelige er omkring 5%, eller 7% for en exclusivaftale som “Hovedmægler” plus moms på 21%.
Nogle mæglere tager et højere honorar når det er gensalgsejendomme, fordi adgang til ejendommen, fremskaffelse af de lovpligtige dokumenter på ejendommen etc., etc. er noget mere besværligt og tidskrævende end ved nybyggeri.
I mange tilfælde vælger sælger at give ejendommen til et antal mæglere, som så sætter ejendommen til salg ved brug af de markedsføringsværktøjer den enkelte mægler har valgt at benytte sig af. Internettet er idag langt det mest benyttede værktøj. Det der her er afgørende er naturligvis hvordan den enkelte mægler markedsfører sin internet portal. Når den ud til de kundegrupper der kunne være interesseret i din ejendom?
Da det ikke koster noget at sætte ejendommen til salg hos en mægler, slår de fleste sig til tåls med, at “han gør jo nok ligesom alle de andre”, og så vælger man nogle stykker så godt som man nu kan.
Nu er det sådan her, som i mange andre af livets forhold, at hvis man vil have resultater, skal man følge op på dem man stiller opgaver, og man skal vælge med omhu.
Derfor kan det være en god ide at udpege en dygtig “Hovedmægler”. Hvad er ideen med det?
Jo, ideen er at denne mægler er DIN samarbejdspartner. Han tager lidt mere i honorar (typisk 7%), men samtidig forpligter han sig til at markedsføre din ejendom hos det – eller de mæglernetværk han arbejder sammen med. Du bør i den forbindelse spørge om hvorvidt mægleren har et sådant netværk.
Det afgørende er her, at han får lidt mere i honorar, så han kan tilbyde sine kolleger det normale honorar på ca. 5%. Det øger selvfølgelig mæglerkollegernes interesse i at gøre en indsats i forhold til den normale situation, hvor de skal dele honoraret på 5% med hinanden.
Dette er en metode vi har stor glæde af, så vi anbefaler at du kontakter os og forhører dig nærmere om i hvilken grad, vi kan øge eksponeringen af din ejendom i markedet.

Ønsker jeg et hurtigt salg, eller har jeg tid til at vente:
Dette spørgsmål bør man afklare med sig selv inden man går til en mægler, for svaret har jo stor betydning for mæglerens vurdering af den rigtige udbudspris.
Realistisk pris – hurtigere salg ! Sådan er det.

Det drejer sig om at finde den bedste løsning for dig i den situation du nu er i. Derfor må du også være villig til at lytte til din mæglers råd, selvom du måske ikke umiddelbart er enig i hans vurdering.
Det er i dette tilfælde klogt at tænke et par dage over det din mægler har sagt, og overveje om du egentlig har en saglig baggrund eller argumentation for at være uenig. Det kræver at du er meget ærlig overfor dig selv -hvorfor er du eventuelt uenig? er det kun fordi du selvfølgelig gerne vil have så meget som muligt for din ejendom? er det fordi du i virkeligheden ikke har 100% tillid til den mægler du har valgt ? eller er der andre årsager?
Det korte af det lange er, at hvis udbudsprisen er urealistisk i det aktuelle marked, så er chancen for et salg lille. De mest triste eksempler på dette ser vi når sælgeren i virkeligheden har et behov for at få solgt indenfor en rimelig tid, og mægleren ikke har styrken til at sige fra over sin kunde, hvis han vurderer forventningerne til at være for høje i det aktuelle marked. Så går tiden – og intet sker…

Hvordan forbereder jeg min ejendom til salget:
Hvis du godt ved der er mangler ved dit hus, så få dem udbedret. Lad være med at forsøge at skjule dem, det giver bagslag.
Hvis der er noget der irriterer dig ved dit hus eller din have, så er der en god chance for at det også vil irritere en eventuel køber – få det bragt i orden hvis det er muligt.
Et nymalet hus med en pæn og velordnet have, er lettere at sælge end et forsømt hus. Førsteindtrykket har stor betydning.

Det ses, når en ejendom er gjort klar til besigtigelse. Det er en rigtig god – og gratis investering at sørge for at huset er rent og ryddeligt når det skal vises frem. Det ved vi jo godt !
I det hele taget – tænk som du selv ville tænke hvis du var ude at se på ejendomme – så er der gode chancer for et godt resultat.

Hvordan gør jeg det nemmest muligt for min mægler at få solgt min ejendom:
Sørg for at alle papirer på ejendommen ligger klar når mægleren kommer på besøg. Mægleren er ved spansk lov forpligtet til at have en kopi af alle relevante papirer på ejendommen, herunder skøde eller “Nota Simple”, ejendomsskattekvittering, indflytningstilladelse etc. Din mægler har en liste du kan få udleveret, over de oplysninger og dokumenter han skal bruge. Før mægleren har disse ting på plads, må han ikke starte en offentlig markedsføring af din ejendom.

Gør det nemt for din mægler at få adgang til fremvisning. Bedst er det jo, hvis mægleren har en nøgle til ejendommen – men det er et tillidsspørgsmål.

Ofte er man som mægler jo ude for, at en hurtig fremvisning kan være fornuftig/nødvendig – og så er let adgang en af måderne hvor en ejendom bliver valgt til fremvisning.
Sørg for at eventuelle husdyr er fjernet fra huset når det skal vise frem – mange er jo allergiske overfor husdyr eller er bange for dem eller kan simpelthen ikke li´dem.
Sørg for at huset er veludluftet, og at der er masser af lys i alle rum. At gardiner er trukket til side og skodder rullet op. Et lyst og gladt hus smitter også af på kunden.
I det hele taget at dit hus er rart og hyggeligt at besøge. Det betyder rigtig meget.
Vær forberedt på at du skal igennem mange fremvisninger før din ejendom er solgt. Købere kommer ikke altid til tiden, og nogle gange bliver en fremvisning aflyst. Bliv ikke irriteret på din mægler over det – han er nødt til at tage hensyn til sin kunde – det er jo også i din interesse.

Hvordan kommer jeg videre i salgprocessen:
Hvis du er interesseret i en mere detaljeret dialog omkring salget af din ejendom, så ring til os eller send os en mail. Vi deltager gerne i et møde, hvor vi redegør for vore ideer til den bedste måde at opnå salget af din ejendom.
Kontakt os her